Treballant segur, treballaràs millor

Et convidem a conèixer les principals característiques i cobertures de la nostra assegurança de R.C. per a professionals. Davant de qualsevol dubte, no dubtis en contactar amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats en aquesta pàgina

És un contracte d’assegurança  amb una entitat asseguradora que mitjançant el pagament d’una prima cobreix els danys a tercers causats durant l’exercici de la nostra activitat professional.

Activitat professional com a Terapeuta Ocupacional (amb categoria de terapeuta ocupacional, gestor de casos, monitor i educador), que inclou:

 • Rehabilitació Holística per a qualsevol rang de pacients (salut mental, físic, cognitiu, emocional i sensorial).
 • Pautar adaptacions tècniques i productes de recolzo en domicilis i llocs de treball.
 • Assessorament i elaboració d’adaptacions orto-protèsiques.
 • Intervenció en les activitats de la vida diària (alimentació, vestit, higiene personal i deambulació, tasques de la llar) i comunitàries.
 • El desenvolupament o participació en conferències, congressos, jornades d’estudi i cursos d’especialització o pràctiques.
 • Activitat de Mediació.

El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC)

Els Col·legiats del COTOC donats d’alta en la pòlissa, adherits a la pòlissa del Col·legi.

Assegurats addicionals:

 • Els hereus del col·legiat assegurat quan aquests professionals haguessin tingut dret a la cobertura i garanties de la pòliss
 • La Junta de Govern del COTOC.

 

Danys causats involuntàriament a clients o Tercers per fets que derivin d’errors professionals en què pugui incórrer l’Assegurat en l’exercici de la seva activitat professional.Tipus de danys:

 • Materials: Destrucció o danys causats a qualsevol ben tangible.
 • Personals: Defunció, incapacitat, malaltia, lesions mentals o físiques causats a persones físiques.
 • Pèrdues Econòmiques: Conseqüència directa o no, dels danys materials o personals produïts al perjudicat.

Qualsevol persona diferent del propi Col·legi, els Col·legiats i els seus cònjuges, ascendents i descendents fins al tercer grau de consanguinitat així com les persona que visquin habitualment amb el Col·legiat sense que intervingui una prestació de naturalesa econòmica.

 • Responsabilitat Civil Professional:
  • Garanteix als Col·legiats les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol reclamació de Responsabilitat Civil per danys materials, personals o pèrdues econòmiques directes o no, comesos pels Col·legiats o per personal que depèn d’ells legalment durant l’exercici de la seva activitat professional.
 • Responsabilitat Civil d’Explotació:
  • Inclou la cobertura a les reclamacions per danys com a conseqüència de la Responsabilitat Civil Extracontractual del Col·legiat, derivades de:
   • Titular de l’explotació de les activitats descrites com a assegurades, siguin actes del Col·legiat, els seus empleats o persones per les quals hagi de respondre legalment.
   • Utilització dins dels locals o terrenys on desenvolupi l’activitat el Col·legiat, d’elements de càrrega, descàrrega de mercaderies, maquinària i eines destinades al desenvolupament de l’activitat.
 • Responsabilitat Civil Patronal:
  • Responsabilitat Civil derivada exclusivament per la defunció dels empleats del Col·legiat.
 • Responsabilitat Civil Locativa:
  • Responsabilitat Civil derivada de la propietat, arrendament o usdefruit dels immobles que utilitzi el Col·legiat per desenvolupar la seva activitat.
 • Danys a documents:
  • Les despeses ocasionades per la reparació, renovació o reconstrucció dels arxius, certificacions, rebuts, factures, testaments, contractes, escriptures, actes, testimoniatges i qualssevol altres documents o informació magnètica del client mentre es trobin a poder del Col·legiat.
 • Inhabilitació Professional:
  • Pagament de la indemnització mensual de 1.800€ amb un màxim de 18 mesos, quan el Col·legiat sigui condemnat per sentència judicial ferma a la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de la professió d’acord amb l’establert en el vigent Codi Penal i sempre que aquesta sentència es derivi d’un sinistre cobert per la present pòlissa.
 • Quan rebo una reclamació d’un tercer per primera vegada dins de l’anualitat de l’assegurança, per Errors o Faltes Professionals comeses durant l’anualitat de l’assegurança o anteriorment.
 • Fins a 7 dies després de rebre la reclamació de forma fefaent per ell reclamant.

Extracte sense caràcter contractual. Descarrega a continuació els documents contractuals

Condicions Generals i Especials Millenium Insurance
Condicions RC COTOC 2018
 • Truca al 93.143.65.80 i resoldrem els teus dubtes. Horari de consultes de 9h a 18h.

Sol.licita aquí la teva assegurança

  “Si ets nou col.legiat indica el codi 9999”

  Selecciona una opció:

  300.000€ (12,98€/any)600.000€ (16,87€/any)

  Accepta els termes